lifeboat avocat lipcanu
 

Drept administrativ

Activitatea de consultanta privind contenciosul administrativ
– consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;
– cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice,
– cereri intemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.