Mediere:

 

,,Medierea este arta posibilului"

                                   Eileen Hoffman


 

Despre mediere


Medierea este o metoda de rezolvare alternativa a conflictelor, in afara procedurii judiciare.

In ce consta medierea:
Medierea consta in realizarea cu ajutorul unei terte persoane, specializate, a unei intelegeri intre partile in conflict fara a mai apela la procedura judiciara. Mediatorul ca o terta persoana, intervine in conflict si ajuta la rezolvarea de catre parti a acestuia.

Medierea apare ca o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, apelind la o terta persoana specializata in acest domeniu, care asigura neutralitatea, impartialitatea si confidentialitatea actului de mediere.

Procesul de mediere are la baza increderea acordata de catre parti mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

Medierea este o prevedere facultativa oferind posibilitatea partilor sa hotarasca sau nu folosirea ei. Se poate apela la mediere inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, partile pot conveni sa soluioneze pe calea medierii orice conflicte in materie civila, comerciala, penala, de familie, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.

Partile pot solicita medierea si in toate situatiile de cercetare si urmarire penala, pentru acele fapte pentru care legea prevede posibilitatea retragerii plingerii respectiv infractiunile a caror raspundere penala se inlatura prin retragerea plangerii prealabile sau prin impacarea partilor si care sunt expres prevazute in Codul penal: Lovirea sau alte violente; vatamarea corporala; vatamarea corporala din culpa; violarea de domiciliu; seductia; furtul pedepsit la plangerea prealabila; abuzul de incredere; distrugerea; tulburarea de posesie; abandonul de familie; nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului; tulburarea folosintei. In aceste cazuri, partile pot ajunge la un acord in privinta infractiunii savarsite si a consecintelor acesteia.

Partile au libertatea de a recurge la mediere si de a lua o decizie, aleg procedura de mediere in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse.

Nici o parte nu poate fi obligata de catre o alta persoana sau autoritate sa participe la procedura de mediere. De regula, o parte se adreseaza unui mediator, dar la mediator se pot prezenta si ambele parti aflate in conflict. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va demara procedura prealabila prin care va stabili daca si cealalta parte doreste solutionarea conflictului prin mediere.

Daca in instanta prevaleaza drepturile legale, la mediere conteaza nevoile si interesele celor implicati in conflicte. Mediatorul nu da solutii, nu stabileste vina, ci conduce negocierile dintre parti in conditii de neutralitate, confidentialitate si impartialitate. Medierea nu se aplica numai in relatie cu instanta. Aceasta este numai o sfera de aplicare.

Pot face obiectul medierii orice drepturi asupra carora partile pot dispune prin conventie sau in orice mod permis de lege.

Medierea se aplica in toate cazurile in care partile pot negocia rezolvarea problemelor care fac obiectul disputei.


De ce medierea?


Avantajele medierii:
a. ofera rezultate care sunt agreate de partile aflate in conflict;
b. acopera interesele fiecareia dintre parti;
c. reduce timpul de solutionare a conflictului;
d. partile ramin in relatie;
e. rezolva si esenta conflictului, nu numai aspectul juridic;
f. mai putine cheltuieli;
g. evitarea pierderii timpului.
Justitiabilii care apeleaza la serviciul de mediere considera ca medierea este o alternativa reala la sistemul juridic din Romania.


Domenii:


I. Medierea conflictelor comerciale
II. Medierea conflictelor parteneriale
III. Medierea Conflictelor parinti-copii majori
IV. Medierea conflictelor din invatamant
V. Medierea conflictelor de familie
VI. Medierea conflictelor civile
VII. Medierea conflictelor intre diverse institutii financiare si bancare
VIII. Medierea conflictelor de munca
IX. Medierea conflictelor locative
X. Medierea conflictelor intre rude
XI. Medierea conflictelor de vecinatate
XII. Medierea conflictelor referitor la sanatate
XIII. Medierea conflictelor comunitare
XIV. Medierea conflictelor referitor la protectia mediului
XV. Medierea conflictelor referitor la protectia consumatorilor
XVI. Medierea in cauzele penale
XVII. Medierea conflictelor victima-agresor
XVIII. Medierea in cazul accidentelor de circulatie cu avarii usoare


Nu pot face obiectul medierii


Drepturile strict personale, cum ar fi cele privitoare la statutul persoanei.
Orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.